Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, czyli: pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata

1 Jana 2 15-16


2019 - 2021 Biblia on-Line 24h

Seminarium Biblii © Made in Poland 2019 - 2021 www.MagisteriumPisma.pl